Brian McLaren 

Brian McLaren (1956) is auteur, spreker, activist en theoloog. Hij studeerde Engels aan de Universiteit van Maryland, Collega Park en werkte daarna enkele jaren als docent Engelse literatuur.

In 1986 werd hij voorganger van de Cedar Ridge Community Church. De kerk groeide uit van een klein groepje tot honderden leden, waarvan de meesten een buitenkerkelijke achtergrond hebben.

Trainen en coachen

Vanaf midden jaren 80 houdt hij zich ook bezig met het trainen en coachen van kerkplanters en voorgangers en is hij betrokken bij verschillende startende kerken en pioniersplekken.

Als mentor, coach en vriend heeft hij zich altijd het lot aangetrokken van christelijke leiders en voorgangers die door een moeilijke tijd gaan, als gevolg van ziekte, geloofstwijfel of nieuwe inzichten en opvattingen die als controversieel worden gezien. Zo nam hij het enkele jaren publiekelijk op voor Rob Bell toen deze onder vuur kwam te liggen na publicatie van zijn boek Love wins.

Activist

Na 24 jaar als voorganger, richt Brian zich vanaf 2010 volledig op het schrijven van boeken, het geven van lezingen en is hij als activist betrokken bij diverse organisaties, waaronder Auburn seminarie en We Stand With Love.

Hij is vooral bekend als gepassioneerd pleitbezorger van een ‘nieuw christendom’, dat staat voor een inclusief, rechtvaardig en mild christendom, waarin ruimte is voor andersdenkenden en waarin samen wordt opgetrokken met mensen van andere geloofsachtergronden.

Boeken 

Brian is een productief schrijver en heeft meer dan 20 boeken op zijn naam staan. In onze Lazarusbieb kun je het boek Een nieuw christendom vinden. Daarin gaat hij in op 10 vragen waar de kerk van vandaag mee wordt geconfronteerd, zoals: Wat is het goede nieuws eigenlijk? Hoe ga je als christen om met andersgelovigen? Wat betekent kerk zijn in deze tijd?

Video's 

In het voorjaar van 2017 waren we bij Brian McLaren en vroegen we hem naar de thema's uit Een nieuw christendom. Je vindt de interviews hier